دکتر آزیتا امین الرعایا

دکتر آزیتا امین الرعایا

8031753a-8eca-48cc-a4b8-3af4b4ca368b

متخصص و روانشناس کودک
( سایکوتراپی غیر داروئی، اختلالات یادگیری و بیش فعالی و … )
نورودولوپ منتال

4/5 - (22 امتیاز)