دکتر مژگان اکبری

دکتر مژگان اکبری

image

درمان تخصصی افسردگی و اضطراب مشاوره پيش از ازداج خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد سیستمی زوج درمانی شکستن چرخه اختلاف والدین و فرزندان تقویت تعاملات بین فردی  و سازگاری درون فردی مشاوره تحصیلی و تربيتي مشاوره در زمینه نگارش پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد

4.1/5 - (50 امتیاز)