دکتر وحید همتی ثابت

دکتر وحید همتی ثابت

WhatsApp Image 2022-01-17 at 12.43.36

مشاوره و روان درمانی فردی (اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، اختلالات شخصیت، مشکلات بین فردی، شکست عاطفی، سوگ، کمالگرایی بیمارگون و …)
رویکرد درمانی:
– طرحواره درمانی (ST)
– درمان شناختی-رفتاری (CBT)
– رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

4.5/5 - (71 امتیاز)