سمیرا رنجبر

سمیرا رنجبر

سمیرا رنجبر

روانشناس بالینی

زوج درمانگر

مشاوره پیش از ازدواج و طلاق و روابط فرازناشویی

سکس تراپیست ، درمانگر اختلالات جنسی زوجی و فردی

سوپرویزن  وسواس  اضطراب و افسردگی

عضو سازمان روانشناسی

رویکرد درمان ptc

Rate this page